Zaburzenia psychiczne

Lekarz badający klientaW wyniku schorzeń neurologicznych wielu pacjentów boryka się również z zaburzeniami natury psychicznej, ponieważ głównym źródłem obu problemów jest jeden i ten sam organ – mózg. Nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, powstałe na skutek procesu chorobowego, urazu lub uszkodzenia, mogą mieć wpływ na każdy aspekt życia człowieka. Począwszy od relacji z innymi ludźmi, aktywności, sprawności intelektualnej czy pamięci, aż po silne zaburzenia lękowe i zaawansowaną depresję.

Problemy psychiczne mogą pojawić się jako reakcja na chorobę, jednak w wielu przypadkach spowodowane są głównie pojawieniem się deficytów mózgu. Zmiany w psychice spowodowane uszkodzeniem mózgu dotyczą w szczególności osób w dorosłym i podeszłym wieku, które cierpią na choroby neurologiczne. Diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych powinno opierać się również na wnikliwym wywiadzie neurologicznym, który pozwoli wykluczyć bądź potwierdzić powiązanie problemu psychiki ze schorzeniem układu nerwowego. W mojej pracy z pacjentami posługuję się wnikliwymi badaniami, doświadczeniem, najnowszą wiedzą medyczną oraz odpowiednio dobranymi badaniami dodatkowymi. Działania te pozwalają mi z pełną odpowiedzialnością włączyć w proces leczenia chorego terapię farmakologiczną, która często okazuje się niezbędna w przypadku leczenia zaburzeń depresyjnych, lękowych czy nerwicowych.