Choroby neurologiczne i zaburzenia układu nerwowego

Lekarz badający stopę klientaUkład nerwowy człowieka jest najbardziej złożoną strukturą całego organizmu. Składa się z ośrodkowego układu nerwowego, który odbiera, analizuje i przetwarza wszystkie informacje oraz obwodowego układu nerwowego, odpowiedzialnego za przesył oraz odbieranie informacji. Mózgowie i rdzeń kręgowy to główne centrum kontroli w organizmie, dlatego też wszelkie zaburzenia neurologiczne powodować mogą różne objawy, niekoniecznie związane z ludzką psychiką. Większość objawów wskazujących na nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego objawia się fizycznymi dolegliwościami pacjenta.

W przypadku stwierdzenia problemów takich jak zaburzenia czucia i koordynacji, bóle niewidomego pochodzenia, paraliż,  zawroty głowy i omdlenia, zaburzenia snu czy problemy z prawidłowym widzeniem należy zgłosić się do specjalisty neurologa, który dokładnie określi źródło problemów. Żadnych objawów nie należy bagatelizować. Zarówno silne dolegliwości wymagające natychmiastowej interwencji lekarza, jak i powtarzające się zaburzenia neurologiczne wymagają specjalistycznego leczenia. Choroby nieleczone pogłębiają się, znacząco obniżając w ten sposób jakość życia pacjenta, w niektórych przypadkach prowadzą nawet do śmierci.

W gabinecie lekarskim podejmuję również pacjentów borykających się ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, Alzheimera, udarem mózgu, rdzeniowym zanikiem mięśni, zaburzeniami pourazowymi, otępieniem, padaczką oraz wszelkimi chorobami związanymi z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.