Leczenie metodą EBM

neuronEBM czyli Evidence Based Medicine jest praktyką medyczną opartą na faktach, dowodach naukowych i aktualnych publikacjach. Nie oznacza to jednak, że w swoje działania opieram wyłącznie na filarze, jakim są wyniki konkretnego badania. Główną ideą przyświecającą temu działaniu jest przede wszystkim dobro drugiego człowieka. Korzystając z wieloletniego doświadczenia w leczeniu moich pacjentów, za każdym razem obiektywnie poszukuję rzetelnych dowodów, które potwierdzają słuszność przyjętych rozwiązań w leczeniu konkretnego przypadku mojego pacjenta. Tylko nieustanne doskonalenia się w dziedzinie neurologii i psychiatrii oraz aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań problemów moich pacjentów, pozwala na efektywne działanie w zawodzie lekarza neurologa psychiatry. EBM pozwala na zastąpienie niewłaściwych lub nawet szkodliwych działań farmakologicznych i terapeutycznych metodami o potwierdzonej skuteczności.

Na czym polega EBM?

Bezpośredni kontakt z pacjentem i prawidłowa diagnoza problemu to dopiero początek pracy lekarza. Założeniem EBM jest spójna integracja wiarygodnych danych naukowych, prawidłowego rozpoznania klinicznego oraz indywidualnych preferencji pacjenta. Zgodnie z EBM kluczowe jest wyszukanie potrzebnych danych, selekcja na podstawie ich wiarygodności, ocena zebranych badań oraz decyzja kliniczna podjęta w zgodzie z pacjentem. Każdy człowiek jest jednostką wyjątkową, a w przypadku zaburzeń tak niesamowitego organu, jakim jest mózg, nie ma miejsca na działanie schematyczne.